Nasza filozofia

es-me-ra oznacza "doprowadzić do perfekcji".

Niezbędna zmiana obecnej infrastruktury energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, e-mobilności i czystych technologii wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Postrzegamy tę zmianę jako szansę, która przygotuje grunt pod atrakcyjne możliwości inwestycyjne i pomysły na biznes. Postrzegamy tę zmianę jako szansę, która przygotuje grunt pod atrakcyjne możliwości inwestycyjne i pomysły na biznes.

Postrzegamy siebie jako proaktywnego, sumiennego i niezależnego partnera i dostawcę usług dla naszych klientów.

esmera w pełni identyfikuje się z potrzebami i celami swoich klientów i przyjmuje tylko zlecenia, w których nasze zainteresowania zawodowe i doświadczenie odpowiadają profilowi wymagań naszych klientów.

Dlatego też pierwszym krokiem w każdym zleceniu jest dla nas dokładna analiza oraz otwarty feedback w celu optymalnego rozwiązania bieżących zadań. Dążymy do długoterminowych relacji z naszymi klientami opartych na jakości, przejrzystości i zaufaniu. Dążymy do długoterminowych relacji z naszymi klientami opartych na jakości, przejrzystości i zaufaniu.

es-me-ra jest romańskim słowem oznaczającym „podejmować wysiłek” lub „robić coś z wielką starannością” (port. esmerar).

Po angielsku: “dedicated to its heart“-„oddany swemu sercu” lub „accomplish to perfection”-„doprowadzony do perfekcji”.

Kojarzymy es-me-ra ze szmaragdem, jednym z najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych kamieni szlachetnych (ang. emerald, hiszp. la esmeralda).

Nasze logo, zainspirowane kształtem dmuchawca, jest metaforą odnawialnych źródeł energii i siły wiatru.

Jednocześnie ma głęboki związek z naszą nazwą: Dążąc do perfekcji, układ naszego logo jest zgodny z proporcjami funkcji Fibunacciego, matematycznego wzoru wystepujacego w naturze.

Wreszcie, harmonijny układ kropek ma symbolizować jedność i partnerstwo, nawiązując tym samym do drugiego członu naszej nazwy.