Nasze usługi

esmera jest butikiem specjalizującym się w doradztwie z zakresu fuzji i przejęć oraz finansów przedsiębiorstw, koncentrującym się na doradztwie przy zakupie i sprzedaży, a także finansowaniu przedsiębiorstw i projektów, zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnych i czystych technologii (Cleantech).

Jako doradztwo w zakresie zarządzania z koncentracją na przemyśle, esmera zapewnia wsparcie we wszystkich strategicznych i interdyscyplinarnych kwestiach.

W zakresie doradztwa M&A buy-side esmera wspiera swoich klientów w przejmowaniu projektów lub działających parków wiatrowych i solarnych.

esmera posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, wycenie, audycie i akwizycji parków wiatrowych i solarnych i oferuje tę szczególną wiedzę i wieloletnie doświadczenie swoim klientom.

W zakresie M&A Sell-Side Advisory, esmera towarzyszy swoim klientom od przygotowania sprzedaży do realizacji i zamknięcia procesu sprzedaży.

Ponadto esmera doradza swoim klientom w zakresie finansowania projektów i portfeli. Dotyczy to instrumentów kapitałowych, mezzaninowych i dłużnych.

Fuzje i przejęcia po stronie sprzedającego (M&A Sell-Side)

W pierwszej kolejności esmera analizuje i ocenia projekt lub firmę, która ma zostać sprzedana, z perspektywy inwestora zewnętrznego. Na podstawie wyników wspólnie z klientem opracowujemy optymalną strategię sprzedaży i strukturę transakcji, przygotowujemy profesjonalne dokumenty sprzedażowe i przeprowadzamy proces sprzedaży optymalizujący cenę.

Proces sprzedaży jest indywidualnie uzgadniany z naszymi klientami, definiowane są możliwe grupy nabywców (np. inwestorzy strategiczni lub finansowi) oraz wypracowywany jest odpowiedni tryb sprzedaży (np. proces ofertowy z kilkoma wybranymi potencjalnymi nabywcami lub szeroki proces aukcyjny).

Dzięki naszej doskonałej sieci kontaktów z różnymi grupami inwestorów, w szczególności z inwestorami instytucjonalnymi, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, funduszami, podmiotami zarządzającymi aktywami, biurami rodzinnymi i bankami prywatnymi, jesteśmy w stanie przeprowadzić skuteczny i zorientowany na celu proces sprzedaży dla naszych klientów.

esmera wspiera sprzedawcę we wszystkich fazach procesu w ramach kompleksowego zarządzania projektem. Jasno określone obowiązki projektowe pozwalają sprzedającemu na odpowiednie wsparcie i zarządzanie własną działalnością operacyjną nawet w trakcie procesu transakcyjnego.

Co oferujemy:

Fuzje i przejęcia po stronie kupującego (M&A Buy-Side)

Wspólnie z naszymi klientami najpierw definiujemy strategiczne kryteria inwestycyjne, a następnie w koordynacji z naszymi klientami przejmujemy poszukiwanie odpowiednich projektów.

esmera posiada znakomitą sieć kontaktów i oferuje swoim klientom dostęp do atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w różnych technologiach i krajach. Utrzymujemy doskonałe kontakty z deweloperami projektów, przedsiębiorstwami energetycznymi, przedsiębiorstwami komunalnymi, niezależnymi producentami energii, producentami i inwestorami finansowymi. Pozwala nam to identyfikować i nabywać dla naszych klientów wysokiej jakości aktywa inwestycyjne, dopasowane do ich strategii inwestycyjnej.

Wreszcie, aktywnie wspieramy naszych klientów w pomyślnym przeprowadzeniu planowanych transakcji. W ramach kompleksowego zarządzania projektem esmera towarzyszy kupującemu we wszystkich fazach procesu i bierze Państwa transakcję w swoje ręce.

esmera stosuje rygorystyczny proces inwestycyjny z wykorzystaniem własnych, zintegrowanych modeli finansowych i sprawdzonych metodologii w celu dokładnego i kompleksowego przeglądu, porównania i oceny możliwości inwestycyjnych. Nasz sprawdzony proces ewoluował przez lata i został z powodzeniem przetestowany i zastosowany w licznych transakcjach z wieloma różnymi klientami. W porozumieniu z naszymi klientami w kwestiach prawnych, technicznych i podatkowych, zatrudniamy renomowane kancelarie prawne, konsultantów i firmy inżynieryjne.

Co oferujemy:

Finanse

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu mogliśmy przeanalizować niezliczoną ilość projektów i zdobyć cenne doświadczenie. Na podstawie biznes planu zawierającego zintegrowany model finansowy, możemy określić optymalny plan finansowania projektu. Ponadto ustalamy i optymalizujemy indywidualnie dopasowane struktury finansowania. Pracujemy z kapitałem własnym, dłużnym oraz nowoczesnymi formami mieszanymi (mezzanine capital).

Klasyczne instrumenty finansowania (takie jak kredyty bankowe) stanowią jedynie połowę możliwych form finansowania. Obecnie mamy dostęp do wielu alternatywnych form finansowania. Duża liczba możliwych i częściowo złożonych instrumentów finansowania pozwala projektowi lub przedsiębiorstwu optymalnie pokryć i zaspokoić jego potrzeby finansowe.

Celem jest stworzenie indywidualnej koncepcji finansowania i jej skuteczne wdrożenie. Dzięki naszemu doświadczeniu i doskonałej sieci kontaktów, nasi klienci uzyskują ukierunkowany dostęp do banków, inwestorów instytucjonalnych lub innych dostawców kapitału.

Co oferujemy:

Konsultacje

Doradzamy indywidualnie, szybko i profesjonalnie

Jesteśmy firmą doradczą w zakresie zarządzania europejskim rynkiem energii. Naszą podstawową działalnością są transakcje fuzji i przejęć oraz finanse. Odnosimy sukcesy w tej dziedzinie, ponieważ posiadamy doświadczenie we wszystkich powiązanych tematach.

Dlatego też możemy Państwu doradzać również w kwestiach interdyscyplinarnych i strategicznych.

Co oferujemy: